Chợ

Máy ép phun ZOWEITE được sử dụng rộng rãi tại thị trường địa phương Trung Quốc và khách hàng trên 30 quốc gia. Chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ có nhiều khách hàng hơn trong tương lai.